Digitálna tlač

Aká tlač je najvýhodnejšia pri malých množstvách? Ofset a ani tlač na obyčajných tlačiarňach to veru nie je :) Predsa digitálna tlač!

Digitálna tlač v súčasnosti nahrádza ofsetovú tlač pre publikácie v malých nákladoch. Efektívnosť sa neustále zvyšuje. V súčasnosti je efektívna hranica niekde medzi 1000-3000 ks pre čiernobielu tlač a 200-800 ks pre farebnú tlač.

V súčasnosti je digitálna tlač najčastejšie využívaná pri tlači kníh, pretože knihy vytlačené na digitálnych zariadeniach sa na rozdiel od ofsetovej tlači nemusia skladať a tým sa zároveň znižujú náklady na tlač a zvyšuje sa celý proces tlače.

Hoci má digitálna tlač oproti ofsetu ešte malé rezervy pri tlači plôch z pokrytím vyšším cca 50%, omnoho kvalitnejšia je čiernobiela tlač, ktorá má oproti ofsetu väčší kontrast.